ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

     


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ 2014) 

G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Αρμόδιος φορέας: ΕΟΜΜΕΧ

Μέτρο 2.8, Δράση 2.8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Γενικά στοιχεία του προγράμματος
Το πρόγραμμα όπως καταλαβαίνει ο καθένας, αφορά νέες και νέους οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν μια νέα επαγγελματική αρχή, ιδρύοντας την δικιά τους επιχείρηση. Όπως κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είναι επαναλαμβανόμενα κατά διαστήματα, δηλαδή υπάρχουν ανοιχτές ημερομηνίες όπως λέγονται, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους, Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέχρι στιγμής έχει 4 Κύκλους ζωής.
Ο Α΄ κύκλος του προγράμματος ήταν κατά το χρονικό διάστημα 15/7/2001 – 5/10/2001.
Ο Β΄ κύκλος του προγράμματος ήταν κατά το χρονικό διάστημα 29/1/2003 – 15/4/2003.
Ο Γ΄ κύκλος του προγράμματος ήταν κατά το χρονικό διάστημα 28/11/2003 – 27/2/2004.
Ο Δ΄ κύκλος του προγράμματος έληξε στις 26/4/2005.
Ξέροντας ότι το ποσοστό ανεργίας στους νέους είναι στο 10% και η μεγάλη δυσκολία που έχει κάποιος νέος να κάνει μια επιχειρηματική νέα αρχή, οπότε είναι λογικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα να θεωρείτε έμα από τα σημαντικότερα προγράμματα χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας στους νέους (άνδρες & γυναίκες) μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία
Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος, τις παγίδες που πιθανόν κρύβει το πρόγραμμα και πρέπει να προσεχθούν, ακόμα θα βρείτε την αίτηση που απαιτείτε να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο και τον τρόπο συμπλήρωσης της, για καλύτερο αποτέλεσμα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους. Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/08 έως και την ημερομηνία προκήρυξης 05/03/2009 - προδημοσίευσης του προγράμματος, μπορούν δύο και περισσότερα άτομα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ίδρυση μιας επιχείρησης υπό την μορφή εταιρείας με την προϋπόθεση το 75% τουλάχιστον των εταίρων είναι γυναίκες με τις προηγούμενες προϋποθέσεις.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

• ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ από 30.000€ έως 200.000€
• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από 30.000€ έως 100.000€
• ΕΜΠΟΡΙΟ από 30.000€ έως 80.000€


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μέχρι και 100% του προϋπολογισμού «Μηχανοργάνωση, εξοπλισμός διακίνησης υλικών και εμπορευμάτων, μεταφορικά μέσα έως 20.000€, έπιπλα και σκεύη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πάγκοι, ράφια, κλιματιστικά εξοπλισμός γραφείου κτλ»

• ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Μέχρι και 30% του προϋπολογισμού «Κτιριακές εργασίες που δεν απαιτούνται οικοδομική άδεια, κατασκευή χωρισμάτων, ηλεκτρικές υδραυλικές εργασίες, χώροι υγιεινής, εγκατάσταση πυρασφάλειας κτλ»


• ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Μέχρι και 10% του προϋπολογισμού «Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστική καταχώρηση στον τύπο, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, δημιουργία λογοτύπων και ιστοσελίδα κτλ»


H χρηματοδότηση αφορά σε δαπάνες μέχρι 200.000 ευρώ, με ποσοστό έως 65%, για την βελτίωση, αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων σας. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε και να εγκαταστήσετε καινούριο λοιπό εξοπλισμό, για τον εκσυγχρονισμό της.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους 2009 για την χρήση 2008
2) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3) Βεβαιώσεις για τα προσόντα και την προϋπηρεσία μαζί με ένα αναλυτικό, βιογραφικό και υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή με τα καθήκοντα στις προηγούμενες δραστηριότητες.
4) Προσφορές και προτιμολόγια για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν.

Με εκτίμηση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ